Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Kaja. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op
of via de site ter beschikking gestelde informatie. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Kaja materiaal dat zich op de Kaja website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen ■


Privacy

Kaja geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten de aan Kaja gelieerde ondernemingen. Tussen deze gelieerde ondernemingen kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen uw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt ■